Հոկտեմբերի 12--15-ը մեկնարկած <<ՀՈՒԱԱ կրթական ավտոբուս>> ծրագիրը, հոկտեմբերի 14-ին ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղում էր, որտեղ տեղի ունեցավ Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիայի ներկայացուցիչների հանդիպումը մասնաճյուղի ուսանողության հետ:>>>


2015/16 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2016 թվականի սեպտեմբերի 28-ին ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում քննարկվեց 2015/16 ուսումնական տարում մասնաճյուղի գործունեության հիմնական արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը, որին ներկա էին ՀԱՊՀ ներկայացչությունը` ՀԱՊՀ ռեկտորի տեղակալ, ՀԱՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ Գոռ Վարդանյանի գլխավորությամբ, ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի, տարածաշրջանի լեռնահանքային արդյունաբերական ձեռնարկությունների և Կապան քաղաքի ավագ դպրոցների ղեկավար անձնակազմի ներկայացուցիչները: >>>


 


Հարգելի գործընկերներ.
Տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ կարող են օգտվել EBSCO http://search.ebscohost.com ամբողջական տեքստերով հոդվածների համաշխարհային գիտական շտեմարանից համալսարանի բոլոր համակարգիչներից առանց մուտքանվան և գաղտնաբառի:>>>